Om Alslev Skole

Alslev Skole er den lokale folkeskole, hvor man går fra 0. – 6. klasse. Derefter fortsætter skolegangen i Varde.

omskolen

Skolelederen har ordet

Alslev Skole ligger ca. fem kilometer syd for Varde. Vi har skønne grønne områder på vore egen matrikel og derudover let adgang til byens udeområder. Begge dele integreres i undervisningen. Vi har et godt samarbejde med byens foreninger, hvilket betyder, at nogle af sportsklubbens aktiviteter kan tilbydes i SFO’ens åbningstid.

Trivsel

Alslev Skole skal være et rart sted at være

Faglig og social trivsel er fundamentet for at lære så meget som muligt. På Alslev Skole arbejder vi aktivt med trivselsmål på klasseniveau. Vi forventer, at alle behandler hinanden med respekt både i handlinger og sprog.

x__Q2D_Q

Vores værdigrundlag

Aktive elever

Vi har fokus på at have aktive elever, der i løbet af en skoledag bevæger sig. Vi gør en indsats for at lave læringsaktiviteter med bevægelse, når der er mulighed for det.

Vi bruger naturen

Vi bruger flittigt vores grønne nærområder i undervisningen. Det gælder både skolen egne områder og Alslev bys områder, ligesom de ældre klasser cykler til arrangementer i Varde. Alle elever er ude i de store pauser og bruger de grønne områder.

Fællesskab og dannelse

Vi tror på fællesskabet som en vigtig del af at blive dannet som mennesker. Alle skal uanset baggrund kunne være en del af vores fællesskab. Mødet med andre bidrager til dannelsen af den enkelte.

Trivsel og læring

Faglig og social trivsel er to elementer, der udgør fundamentet for læring. Vi er beviste om begge elementer i vores daglige arbejde med eleverne.

Ordblindestrategi

Skolen skal være for alle

Vores mål er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt uanset forudsætninger. Vi har formuleret en ambitiøs ordblindestrategi, som skal understøtte både elever og personale.

5hTtMwD8

Vil du høre mere?

Har du brug for at vide mere om Alslev Skole, så hører vi gerne fra dig.

7994 8580 Telefon
9aCWS3Pk